Özgür Özer

Junior full stack developer

OS X Açılışta Xampp'ı Otomatik Başlatma

Xampp kullananlar bilir. Bilgisayarın her açılışında Apache ve MySQL’i yeniden başlatmamız gerekir. Her defasında hiç üşenmeden tekrar tekrar yeniden başlatsak da içten içe sıkıldığımız bir durumdur. Şimdi bir kaç basit adımla Xampp’ı sistem açılışında nasıl otomatik başlatacağımızı göreceğiz.

Terminali açıyoruz ve LaunchDaemons klasörüne gidiyoruz.

cd /Library/LaunchDaemons

apache.start.plist dosyasını nano editörle açıyoruz.

sudo nano apachefriends.xampp.apache.start.plist

Aşağıdaki kodları yapıştırıyoruz ve sırasıyla CTRL + O, ENTER ve CTRL + X tuşlarına basıp dosyamızı kaydediyoruz.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
	<dict>
		<key>EnableTransactions</key>
		<true/>
		<key>Label</key>
		<string>apachefriends.xampp.apache.start</string>
		<key>ProgramArguments</key>
		<array>
			<string>/Applications/XAMPP/xamppfiles/xampp</string>
			<string>startapache</string>
		</array>
		<key>RunAtLoad</key>
		<true/>
		<key>WorkingDirectory</key>
		<string>/Applications/XAMPP/xamppfiles</string>
		<key>KeepAlive</key>
		<false/>
		<key>AbandonProcessGroup</key>
		<true/>
	</dict>
</plist>

Hemen ardından mysql.start.plist dosyasını nano editörle açıyoruz.

sudo nano apachefriends.xampp.mysql.start.plist

Ve aşağıdaki kodları yapıştırıp tekrar sırasıyla CTRL + O, ENTER ve CTRL + X tuşlarına basıyoruz.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
	<dict>
		<key>EnableTransactions</key>
		<true/>
		<key>Label</key>
		<string>apachefriends.xampp.mysql.start</string>
		<key>ProgramArguments</key>
		<array>
			<string>/Applications/XAMPP/xamppfiles/xampp</string>
			<string>startmysql</string>
		</array>
		<key>RunAtLoad</key>
		<true/>
		<key>WorkingDirectory</key>
		<string>/Applications/XAMPP/xamppfiles</string>
		<key>KeepAlive</key>
		<false/>
		<key>AbandonProcessGroup</key>
		<true/>
	</dict>
</plist>

Artık bilgisayarımızı her açışımızda Apache ve MySQL otomatik başlayacaktır.